Uddannelser

Opdrætteruddannelse og Kennelmærke
Træneruddannelse i DCH

Hund & Trænings Instruktøruddannelse

Hund & Trænings Rallyinstruktøruddannelse

Nose Work Instruktøruddannelse

Er nu under uddannelse til Adfærdsrådgiver – en meget omfattende uddannelse – forventet afsluttet december 2020 🙂

Share